Syyskokouskutsu

Suomen Kääpiökoirayhdistys-Finlands Dvärghundsförening ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona 12.11.2014 klo 19:00

Paikka: Aulakabinetti, Best Western Plus Hotel Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki

  1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaksi toimintavuodeksi.
  5. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
  6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
  7. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
  8. Käsitellään hallituksen valmistelema sääntömuutosehdotus (Huom! Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään vuosikokouksessa)
  9. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Jäsenyhdistyksen edustajilla tulee olla yhdistyksen nimenkirjottajien allekirjoittama valtakirja,
josta ilmenee yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2013.